ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

         ν

Κούρρη Ερήμη

Θανάσης Κορφιώτης – Αντιπρόεδρος – Προεδρεύων

Κρίτων Βλαδιμήρου– Μέλος

Πέτρος Μιχαήλ– Μέλος

Σταύρος Μαυρομμάτης– Μέλος

Νικόλας Τσαρδελλής– Μέλος

—————-

28.5.2014

————-

Η απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής («ΔΕ») είναι ομόφωνη.

Την απόφαση δίδει ο κ.Νικόλας Τσαρδελλής.

________________________________________________________________________________

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η παρούσα αφορά ένσταση της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (στο εξής η “ΑΠΕΑ“) ημερ.19.5.2014 κατά του κύρους του αγώνα της με τον Κούρρη Ερήμη (στο εξής ο “Κούρρης“) για το πρωτάθλημα ένταξης ΚΟΠ ο οποίος έγινε στις 18.5.2014 και κέρδισε ο Κούρρης με 0-2.

Η ΑΠΕΑ ισχυρίζεται ότι στον πιο πάνω αγώνα αγωνίστηκαν με την ομάδα του Κούρρη δύο ποδοσφαιριστές αντικανονικά.

Τόσο η ΑΠΕΑ όσο και ο Κούρρης είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους ενώπιον μας με γραπτές αγορεύσεις.

Επίσης, ενώπιον μας τέθηκαν μέσω γραπτών σημειωμάτων στοιχεία και πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής ποδοσφαιριστών και τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μεταγραφών COMET.

Α.      Εκατέρωθεν θέσεις – Ποδοσφαιριστής Γεώργιος Ηλία

Η ΑΠΕΑ ισχυρίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής Γεώργιος Ηλία εγγράφηκε εκπρόθεσμα και δεν είχε δικαίωμα να αγωνιστεί. Κι αυτό διότι τα σχετικά έγγραφα για την εγγραφή του ποδοσφαιριστή στάληκαν στις 26.12.2013, στις 5.2.2014 αυτά επιστράφησαν λόγω ανεπάρκειας τους και επανακαταχωρήθηκαν στις 17.3.2014, δηλαδή μετά τις 28.2.2014 που ήταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής τους.

Από την άλλη ο Κούρρης ισχυρίζεται ότι η αίτηση εγγραφής του ποδοσφαιριστή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 26.12.2013 και ότι στις 5.2.2014 ζητήθηκε από την ΚΟΠ να υποβληθεί απλώς νέο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή με ευδιάκριτα τα στοιχεία του όπως και έγινε.

Αξιολόγηση / Συμπεράσματα

Από την αξιολόγηση των ενώπιον μας στοιχείων έχουμε εντοπίσει τα ακόλουθα:

  1. Στο σύστημα Comet η ημερομηνία που φέρεται να έχει εγγραφεί ο ποδοσφαιριστής είναι η 26.12.2013 που ήταν και η αρχική ημερομηνία υποβολής των εντύπων.
  2. Η ίδια ημερομηνία εμφανίζεται και στην ταυτότητα του ποδοσφαιριστή που εκδόθηκε από την ΚΟΠ.

Ως εκ τούτου δεν μπορούμε παρά να αποδεχθούμε ότι η εγγραφή του ποδοσφαιριστή έγινε εμπρόθεσμα στις 26.12.2013 και πως ότι κι αν ακολούθησε στη συνέχεια με την επανακαταχώρηση απλά αντιγράφου της πολιτικής του ταυτότητας ή άλλως πως δεν υπήρξε αλλοίωση με οποιοδήποτε τρόπο της ημερομηνίας εγγραφής του που ήταν η 26.12.2013.

Εν πάση περιπτώσει, ίσως το πιο σημαντικό για απάντηση του ζητήματος που εγείρεται, είναι ότι στο άρθρο 20 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Ένταξης αναφέρεται ότι οι δικαιούμενοι συμμετοχής ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που φέρουν στην  ταυτότητα τους την ειδική σφραγίδα του Πρωταθλήματος Ένταξης με την υπογραφή του Προέδρου της Συνομοσπονδίας. Αυτό υφίστατο στην παρούσα και μάλιστα, όπως προαναφέραμε, η ημερομηνία που έφερε η εν λόγω ταυτότητα είναι η 26.12.2013.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή Γεώργιος Ηλία στον εν λόγω αγώνα δεν έγινε αντικανονικά.

Β.      Εκατέρωθεν θέσεις – Ποδοσφαιριστή Κυριάκου Πάσια

Η ΑΠΕΑ ισχυρίζεται επίσης ότι η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή Κυριάκου Πάσια ήταν αντικανονική καθότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν είναι ερασιτέχνης αλλά ελεύθερος επαγγελματίας. Ισχυρίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής είχε αποκτήσει και διατηρούσε από την προηγούμενη ομάδα του το καθεστώς του επαγγελματία και όφειλε να αποστείλει στην ΚΟΠ αίτηση ώστε να αλλάξει την ιδιότητα του κάτι το οποίο δεν έπραξε. Έστω κι αν πλέον δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο εντούτοις η ιδιότητα του επαγγελματία δεν αφαιρείται χωρίς σχετική αίτηση στην ΚΟΠ.

Ο Κούρρης από την άλλη συμφωνεί με τις πλείστες θέσεις της ΑΠΕΑ πλην όμως ισχυρίζεται ότι πριν την απόκτηση του ποδοσφαιριστή είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον ποδοσφαιριστή και την προηγούμενη ομάδα του ότι αποτάθηκαν στην ΚΟΠ για αλλαγή της ιδιότητας του. Περαιτέρω, δεν γνωρίζουν αν εκ λάθους δεν τέθηκε η εν λόγω αίτηση στο φάκελο του ποδοσφαιριστή και ως εκ τούτου δεν φέρουν οι ίδιοι ευθύνη.

Η Δικαστική Επιτροπή ζήτησε από την ΚΟΠ στοιχεία σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα και πληροφορήθηκε ότι καμία αίτηση δεν στάληκε για αλλαγή του καθεστώτος του ποδοσφαιριστή από επαγγελματίας σε ερασιτέχνη.

Νομική Πτυχή

Το σχετικό μέρος της Προκήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 20 υπό τον τίτλο “ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”αναφέρει τα ακόλουθα:

“Οι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο,  ποδοσφαιριστές πριν τις 28.02.2014, που φέρουν στην ταυτότητά τους την ειδική σφραγίδα του Πρωταθλήματος ΄Ενταξης με την υπογραφή του Προέδρου της Συνομοσπονδίας.

Νοείται ότι η ημερομηνία έκδοσης, είναι η ημερομηνία λήψης των αιτήσεων εγγραφής.  Σωματείο δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιριστές της ΚΟΠ. 

Ποδοσφαιριστής της ΚΟΠ θεωρείται εκείνος ο οποίος έχει έστω και μία (1) συμμετοχή σε αγώνα την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο με ομάδα της ΚΟΠ σε οποιοδήποτε επίσημο Πρωτάθλημα (2013-2014).  Δεν δικαιούνται συμμετοχή στο Πρωτάθλημα ποδοσφαιριστές οι οποίοι παράλληλα είναι και ενεργά μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου και έχουν διαιτητεύσει επίσημους αγώνες Πρωταθλήματος της ΚΟΠ κατά την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο.  Επίσης δεν δικαιούνται συμμετοχή οι ποδοσφαιριστές που έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Ακόμη δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν σε επίσημους αγώνες οποιασδήποτε άλλης Ομοσπονδίας του εξωτερικού την ποδοσφαιρική περίοδο 2013-2014

Δικαιούνται συμμετοχής ποδοσφαιριστές που πληρούν  τα πιο πάνω κριτήρια και έχουν αγωνισθεί στα Πρωταθλήματα Futsal.

Σημειώνεται ότι απλή εγγραφή σε φύλλο αγώνος, χωρίς συμμετοχή στον αγώνα, δεν είναι συμμετοχή.

Επίσης δεν δικαιούνται συμμετοχή σε αγώνα του Πρωταθλήματος   ΄Ενταξης και όσοι αγωνίστηκαν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα της ΣΤΟΚ την περίοδο 2013-2014, εξαιρουμένων όσων έχουν μεταγραφεί στην ομάδα τους τη δεύτερη μεταγραφική περίοδο (1η Ιανουαρίου – 31η Ιανουαρίου, 2014).

Πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος πρέπει  να σταλεί από όλες τις ομάδες προς την ΚΟΠ κατάλογος μέχρι 25 ποδοσφαιριστών που θα λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ένταξης.

Στον κατάλογο δεν μπορούν να δηλωθούν:

(α) Ξένοι – Αλλοδαποί Ποδοσφαιριστές Ερασιτέχνες ή Επαγγελματίες.

(β) Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές άνω των 22 ετών κατά την 01.01.2013 που κατά το 20ο έτος της ηλικίας τους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ και /ή της ΣΤΟΚ.

Ποδοσφαιριστής που δεν είναι δηλωμένος στον κατάλογο ή είναι δηλωμένος χωρίς να πληροί τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν μπορεί να αγωνισθεί.  Αν αγωνισθεί θεωρείται ότι αγωνίσθηκε παράτυπα.”

Αξιολόγηση / Συμπεράσματα

Από τις γραπτές τοποθετήσεις των δύο ομάδων φαίνεται να υπάρχει κοινή αντίληψη ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ποδοσφαιριστές που έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία.

Παρά ταύτα, διαβάζοντας την πιο πάνω πρόνοια της προκήρυξης του πρωταθλήματος ένταξης ΚΟΠ δεν εντοπίζουμε οποιαδήποτε απαγόρευση χρησιμοποίησης γηγενών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Στην Προκήρυξη των αγώνων ένταξης ΚΟΠ η οποία είναι και η κρίσιμηδεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή που έχει την ιδιότητα του επαγγελματία.

Μάλιστα θα πρέπει να τονιστεί ότι στην πιο πάνω διάταξη υπάρχει ρητή αναφορά ότι δεν μπορούν να αγωνιστούν αλλοδαποί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αντίστοιχη διάταξη για τους γηγενείς ποδοσφαιριστές δεν υπάρχει.

Η Δικαστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δικάζει και αποφασίζει πάντοτε με βάση το περιεχόμενο των εν ισχύ Κανονισμών και όχι με βάση τις αντιλήψεις ή και προθέσεις των ομάδων ή οποιουδήποτε άλλου. Ως εκ τούτου είναι αδιάφορο το αν και οι δύο ομάδες συμφωνούσαν ως προς το ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες ένταξης της ΚΟΠ ποδοσφαιριστές με την ιδιότητα του επαγγελματία.

Ως εκ τούτου καταλήγουμε ότι η χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή Κυριάκου Πάσια στον εν λόγω αγώνα δεν έγινε αντικανονικά.

Κατάληξη

Με βάση τα πιο πάνω αποφασίζουμε όπως απορρίψουμε την ένσταση που καταχώρησε η ΑΠΕΑ και επικυρώσουμε το αποτέλεσμα του αγώνα. Το παράβολο κατακρατείται.

Θανάσης Κορφιώτης – Αντιπρόεδρος

Κρίτων Βλαδιμήρου– Μέλος

Πέτρος Μιχαήλ– Μέλος

Σταύρος Μαυρομμάτης– Μέλος

Νικόλας Τσαρδελλής– Μέλος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here